Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Các số có ba chữ số

  • 782 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 255 ứng với cách đọc là:

Xem đáp án

Số 255 đọc là Hai trăm năm mươi lăm

Đáp án cần chọn là D


Câu 2:

Số sáu trăm linh một được viết là

Xem đáp án

Số sáu trăm linh một được viết là 601

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

So sánh

234    …    243

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

Xem đáp án

Hai số đều có hàng trăm là chữ số 2; hàng chục có 3<4 nên 234<243.

Dấu cần điền vào chỗ trống là “<”.

Đáp án cần chọn là B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Anh
13:38 - 09/03/2022

FG

Ảnh đính kèm