Câu hỏi:

05/11/2020 202

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5dm x 4 =  m

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

5dm x 4 = 20 dm = 2 m

Nên số cần điền vào ô trống là 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1m=100dm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 05/11/2020 609

Câu 2:

Tòa nhà thứ nhất cao 60m, tòa nhà thứ hai cao hơn tòa nhà thứ nhất 17m. Tòa nhà thứ hai có chiều cao là:

Xem đáp án » 05/11/2020 224

Câu 3:

...dm=1m Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 217

Câu 4:

Mét là một đơn vị đo khối lượng. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 05/11/2020 182

Câu 5:

Điền đơn vị độ dài thích hợp vào chỗ trống (viết bằng kí hiệu)

Chiều cao của em là 135 ...

Xem đáp án » 05/11/2020 156

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75m – 18m =  m

Xem đáp án » 05/11/2020 129

Bình luận


Bình luận