Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Mét

  • 738 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mét là một đơn vị đo khối lượng. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Mét là đơn vị đo độ dài. Đáp án cần chọn là sai


Câu 2:

1m=100dm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

1m = 10dm nên đáp án cần chọn là sai


Câu 3:

...dm=1m Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

1m = 10 dm nên số cần điền vào chỗ chấm là 10

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75m – 18m =  m

Xem đáp án

75 – 18 = 57

Nên 75m – 18m = 57m

Số cần điền vào chỗ trống là 57


Câu 5:

Tòa nhà thứ nhất cao 60m, tòa nhà thứ hai cao hơn tòa nhà thứ nhất 17m. Tòa nhà thứ hai có chiều cao là:

Xem đáp án

Tòa nhà thứ hai có chiều cao là:

17 + 60 = 77 (m)

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận