Câu hỏi:

05/11/2020 260

Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài hơn quãng đường từ Lạng Sơn đến Hà Nội. Đúng hay Sai ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài 308km

Quãng đường từ Lạng Sơn đến Hà Nội dài 169km

Vì 308km>169km nên quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài hơn quãng đường từ Lạng Sơn đến Hà Nội

Đáp án cần chọn là Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho độ dài đoạn thẳng AD =112km; AC =72km(như hình vẽ). Biết độ dài đoạn thẳng BC bằng độ dài đoạn thẳng CD. Độ dài của đoạn thẳng AB là

Xem đáp án » 05/11/2020 230

Câu 2:

....m=1km Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 214

Câu 3:

1km=1000dm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 05/11/2020 213

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường đi từ Cao Bằng đến Hà Nội dài  km

Xem đáp án » 05/11/2020 208

Câu 5:

Ki-lô-mét là một đơn vị đo độ dài, dùng để đo độ dài của chiếc bút em hay dùng. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 05/11/2020 207

Câu 6:

Độ dài của quãng đường đi từ A đến C (đi qua B) là:

Xem đáp án » 05/11/2020 203

Bình luận


Bình luận