Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ki- lô-mét

  • 256 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ki-lô-mét là một đơn vị đo độ dài, dùng để đo độ dài của chiếc bút em hay dùng. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài và thường dùng để đo độ dài tương đối lớn như khoảng cách giữa hai tỉnh/ thành phố.

Để đo độ dài chiếc bút thường hay dùng đơn vị đo độ dài là cm hoặc dm chứ không dùng đơn vị km.

Vậy ki-lô-mét  là một đơn vị đo độ dài nhưng không dùng để đo độ dài chiếc bút.

Đáp án cần chọn là Sai


Câu 2:

1km=1000dm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

1m = 1000cm nên đáp án cần chọn là sai


Câu 3:

....m=1km Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

1000m = 1km nên số cần điền vào chỗ chấm là 1000

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75km – 18km =  km

Xem đáp án

75 – 18 = 57

Nên 75km – 18km = 57km

Số cần điền vào chỗ trống là 57


Câu 5:

Độ dài của quãng đường đi từ A đến C (đi qua B) là:

Xem đáp án

Độ dài của quãng đường đi từ A đến C (đi qua B) là:

25 + 50 + 64 = 139 (km)

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận