Câu hỏi:

06/11/2020 123

Điền đơn vị đo độ dài thích hợp vào chỗ trống (viết dưới dạng kí hiệu)

Bề dày của cuốn sách giáo khoa khoảng 13 ...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bề dày của cuốn sách giáo khoa khoảng 13mm

Đơn vị cần điền vào chỗ trống là mm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1m=100mm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 06/11/2020 315

Câu 2:

Hình tam giác có các cạnh lần lượt là 24mm, 42mm, 21mm. Chu vi của hình tam giác đó là

Xem đáp án » 06/11/2020 182

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: Mẹ may mỗi bộ quần áo mất 3m vải.

Nếu mẹ có 21 mét vải thì mẹ may được  bộ quần áo như thế 

Xem đáp án » 06/11/2020 175

Câu 4:

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 06/11/2020 173

Câu 5:

45mm+55mm......10cm

Dấu cần điền vào chỗ trống là

Xem đáp án » 06/11/2020 168

Câu 6:

Đoạn thẳng CD =.....mm

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 06/11/2020 161

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75mm – 18 mm  =  mm

Xem đáp án » 06/11/2020 145

Bình luận


Bình luận