Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Mi- li -mét

  • 248 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài.

Đáp án cần chọn là Đúng


Câu 2:

1m=100mm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

1m = 1000mm nên đáp án cần chọn là sai


Câu 3:

Đoạn thẳng CD =.....mm

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đoạn thẳng CD =4cm=40mm.

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75mm – 18 mm  =  mm

Xem đáp án

75 – 18 = 57

Nên 75mm – 18mm = 57mm

Số cần điền vào chỗ trống là 57


Câu 5:

Hình tam giác có các cạnh lần lượt là 24mm, 42mm, 21mm. Chu vi của hình tam giác đó là

Xem đáp án

Chu vi của hình tam giác đó là:

24 + 42 + 21 = 87 (mm)

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận