Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về đại lượng

  • 938 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 4 giờ 30 phút ?

Xem đáp án

Đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút thì:

- Kim giờ chỉ giữa 4 và 5 giờ

- Kim phút chỉ đúng số 6

Vậy đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Ghép hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau vào buổi chiều :

Xem đáp án

2  giờ 30 phút chiều = 14 : 30

9 giờ 30 phút tối = 21 : 30

6 giờ chiều = 18 : 00


Câu 3:

Thùng thứ nhất đựng 25l xăng, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 13l. Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

Xem đáp án

Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

25 + 13 + 25 = 63 (lít)

Đáp số 63 lít

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Chiếc bút chì dài khoảng 15....

Đơn vị thích hợp dùng để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Chiếc bút chì dài khoảng

15 cm.

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

147 kg + 801 kg =  kg

Xem đáp án

147 + 801 = 948 kg

Nên số cần điền vào ô trống là 948


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận