Câu hỏi:

06/11/2020 106

Chiếc bút chì dài khoảng 15....

Đơn vị thích hợp dùng để điền vào chỗ chấm là:

Trả lời:

Chiếc bút chì dài khoảng

15 cm.

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 4 giờ 30 phút ?

Xem đáp án » 06/11/2020 146

Câu 2:

Hoa có một sợi dây ruy băng, bạn ấy cắt cho Ngọc một đoạn dài 15cm, đoạn còn lại bạn ấy cắt thành bảy đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu của Hoa là:

Xem đáp án » 06/11/2020 131

Câu 3:

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 1km. Quãng đường từ nhà Ngọc đến trường dài 800m. Quãng đường từ nhà đến trường của bạn nào dài hơn ?

Xem đáp án » 06/11/2020 127

Câu 4:

Thùng thứ nhất đựng 25l xăng, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 13l. Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

Xem đáp án » 06/11/2020 125

Câu 5:

Ghép hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau vào buổi chiều :

Xem đáp án » 06/11/2020 109

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

147 kg + 801 kg =  kg

Xem đáp án » 06/11/2020 109

Bình luận


Bình luận