Câu hỏi:

06/11/2020 121

Thùng thứ nhất đựng 25l xăng, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 13l. Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

Trả lời:

Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

25 + 13 + 25 = 63 (lít)

Đáp số 63 lít

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 4 giờ 30 phút ?

Xem đáp án » 06/11/2020 140

Câu 2:

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 1km. Quãng đường từ nhà Ngọc đến trường dài 800m. Quãng đường từ nhà đến trường của bạn nào dài hơn ?

Xem đáp án » 06/11/2020 124

Câu 3:

Hoa có một sợi dây ruy băng, bạn ấy cắt cho Ngọc một đoạn dài 15cm, đoạn còn lại bạn ấy cắt thành bảy đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu của Hoa là:

Xem đáp án » 06/11/2020 113

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

147 kg + 801 kg =  kg

Xem đáp án » 06/11/2020 105

Câu 5:

10l : 2 + 304l = ?

Giá trị của biểu thức là:

Xem đáp án » 06/11/2020 105

Bình luận


Bình luận