Câu hỏi:

06/11/2020 242

Hoa có một sợi dây ruy băng, bạn ấy cắt cho Ngọc một đoạn dài 15cm, đoạn còn lại bạn ấy cắt thành bảy đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu của Hoa là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Độ dài đoạn dây sau khi Hoa cắt cho Ngọc là:

7 x 5 = 35 (cm)

Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu là:

15 + 35 =50 (cm) = 5dm

Vậy đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 1km. Quãng đường từ nhà Ngọc đến trường dài 800m. Quãng đường từ nhà đến trường của bạn nào dài hơn ?

Xem đáp án » 06/11/2020 457

Câu 2:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 4 giờ 30 phút ?

Xem đáp án » 06/11/2020 311

Câu 3:

Thùng thứ nhất đựng 25l xăng, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 13l. Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

Xem đáp án » 06/11/2020 285

Câu 4:

Ghép hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau vào buổi chiều :

Xem đáp án » 06/11/2020 239

Câu 5:

Chiếc bút chì dài khoảng 15....

Đơn vị thích hợp dùng để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 06/11/2020 235

Câu 6:

Chọn dấu (>;< ) hoặc (= ) đặt vào chỗ trống:

1 giờ   70 phút

Xem đáp án » 06/11/2020 228

Bình luận


Bình luận