Câu hỏi:

06/11/2020 198

Bác Ngọc đi từ Nam Định lên Hà Nội. Bác bắt đầu đi từ Nam Định lúc 7 giờ và đến Hà Nội sau 3 giờ ngồi xe ô tô.

Bác đến Hà Nội lúc  giờ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bác đến Hà Nội lúc: 7 + 3 = 10 giờ

Số cần điền vào ô trống là 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 1km. Quãng đường từ nhà Ngọc đến trường dài 800m. Quãng đường từ nhà đến trường của bạn nào dài hơn ?

Xem đáp án » 06/11/2020 455

Câu 2:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 4 giờ 30 phút ?

Xem đáp án » 06/11/2020 309

Câu 3:

Thùng thứ nhất đựng 25l xăng, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 13l. Cả hai thùng đựng số lít xăng là:

Xem đáp án » 06/11/2020 285

Câu 4:

Hoa có một sợi dây ruy băng, bạn ấy cắt cho Ngọc một đoạn dài 15cm, đoạn còn lại bạn ấy cắt thành bảy đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu của Hoa là:

Xem đáp án » 06/11/2020 241

Câu 5:

Ghép hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau vào buổi chiều :

Xem đáp án » 06/11/2020 239

Câu 6:

Chiếc bút chì dài khoảng 15....

Đơn vị thích hợp dùng để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 06/11/2020 234

Câu 7:

Chọn dấu (>;< ) hoặc (= ) đặt vào chỗ trống:

1 giờ   70 phút

Xem đáp án » 06/11/2020 228

Bình luận


Bình luận