Câu hỏi:

06/11/2020 69

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5mm x 4 =  mm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

5mm x 4 = 20 mm = 2 cm

Số cần điền vào chỗ trống là 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1m=100mm . Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 06/11/2020 315

Câu 2:

Hình tam giác có các cạnh lần lượt là 24mm, 42mm, 21mm. Chu vi của hình tam giác đó là

Xem đáp án » 06/11/2020 182

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: Mẹ may mỗi bộ quần áo mất 3m vải.

Nếu mẹ có 21 mét vải thì mẹ may được  bộ quần áo như thế 

Xem đáp án » 06/11/2020 175

Câu 4:

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 06/11/2020 173

Câu 5:

45mm+55mm......10cm

Dấu cần điền vào chỗ trống là

Xem đáp án » 06/11/2020 168

Câu 6:

Đoạn thẳng CD =.....mm

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 06/11/2020 161

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

75mm – 18 mm  =  mm

Xem đáp án » 06/11/2020 145

Bình luận


Bình luận