Câu hỏi:

06/11/2020 226

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tổng của số liền trước và số liền sau của 333 là

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số liền trước của 333 là 332

Số liền sau của 333 là 334

Tổng của số liền trước và số liền sau của 333 là: 332 + 334 = 666

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số tròn chục liền trước của số 398 là:

Xem đáp án » 06/11/2020 779

Câu 2:

Một trang trại nuôi 325 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 63 con. Số vịt của trang trại đó là:

Xem đáp án » 06/11/2020 352

Câu 3:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

512, 521, 499, 1000

Xem đáp án » 06/11/2020 294

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

 Số 999 gồm  trăm  chục  đơn vị

Xem đáp án » 06/11/2020 226

Câu 5:

Số 990 đọc là:

Xem đáp án » 06/11/2020 223

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số “một trăm chín mươi chín” viết là ...

Xem đáp án » 06/11/2020 209

Bình luận


Bình luận