Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

  • 967 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 990 đọc là:

Xem đáp án

Số 990 đọc là “ Chín trăm chín mươi ”

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số “một trăm chín mươi chín” viết là ...

Xem đáp án

Số "Một trăm chín mươi chín" viết là 199.

Số cần điền vào chỗ trống là 199


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

200; ; 400; ; 700

Xem đáp án

Điền các số vào ô trống t được dãy số:

200, 300, 400, 500, 600, 700


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

512, 521, 499, 1000

Xem đáp án

Các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 499, 512, 521, 1000


Câu 5:

Số tròn chục liền trước của số 398 là:

Xem đáp án

Số tròn chục liền trước của số 398 là: 390

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận