Câu hỏi:

06/11/2020 159

Tính nhanh giá trị của biểu thức: 25+33+75+67

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính nhanh : 25 + 33 + 75 + 67 = (25 + 75) + ( 33+ 67 ) = 200

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số tròn chục liền trước của số 398 là:

Xem đáp án » 06/11/2020 787

Câu 2:

Một trang trại nuôi 325 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 63 con. Số vịt của trang trại đó là:

Xem đáp án » 06/11/2020 361

Câu 3:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

512, 521, 499, 1000

Xem đáp án » 06/11/2020 295

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

 Số 999 gồm  trăm  chục  đơn vị

Xem đáp án » 06/11/2020 228

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tổng của số liền trước và số liền sau của 333 là

Xem đáp án » 06/11/2020 227

Câu 6:

Số 990 đọc là:

Xem đáp án » 06/11/2020 223

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số “một trăm chín mươi chín” viết là ...

Xem đáp án » 06/11/2020 211

Bình luận


Bình luận