Câu hỏi:

28/10/2019 3,363

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

Trả lời:

Chọn đáp án C.

X: 0,15 mol C2H2, 0,1 mol HC C - CH = CH2, 0,1 mol CH2CH2, 0,4 mol H2

 

Áp dụng bảo toàn khối lượng có

 

nH2 phn  ng

0,5 mol Y tác dụng vừa đủ với a mol Br2.

Áp dụng bảo toàn liên kết π có:

 

= nH2 phn  ng + a 

=> a = 2.0,15 + 3.0,1 + 0,1 - 0,25 = 0,45 mol

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ sổ mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:

Xem đáp án » 28/10/2019 7,716

Câu 2:

Tên thay thế của CH3 - CH(CH3) - CH = CH2

Xem đáp án » 28/10/2019 3,865

Câu 3:

Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn một ankan thu được 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) chỉ gồm một ankan và một anken. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom thấy brom mất màu và khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Khí Y thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 26,4 gam CO2. Tên gọi của ankan ban đầu là:

Xem đáp án » 28/10/2019 3,335

Câu 4:

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 28/10/2019 3,010

Câu 5:

Hai hiđrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ  mol 1:1, trong đó A tạo ra 1dẫn xuất duy nhất  còn B thì cho 3 dẫn xuất. Tên gọi của A và  B  lần lượt là

Xem đáp án » 28/10/2019 2,480

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85