Câu hỏi:

09/11/2020 894

Tam giác ABC vuông ở A có ABAC=815, BC = 51. Tính AB, AC

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Định lý Pitago !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. 

a) Tính độ dài cạnh BC. 

b)Kẻ AH vuông góc BC. Biết AH = 4,8cm. Tính độ dài các đoạn BH.

Xem đáp án » 09/11/2020 4,842

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết AH = 3cm, HC = 2cm. Tính độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 3,204

Câu 3:

Cho hình vẽ bên, trong đó BC= 6cm, AD=8cm. Chứng minh rằng AD vuông góc với BC

Xem đáp án » 09/11/2020 2,296

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết BC = 20cm, HA = 9cm, HC = 16cm. Hãy tính AB bằng hai cách

Xem đáp án » 09/11/2020 1,652

Câu 5:

Cho tam giác ABC có AB = 24, AC = 32, BC = 40. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 7. Chứng minh rằng 

a, Tam giác ABC vuông

b, AMB^=2C^

Xem đáp án » 09/11/2020 1,169

Câu 6:

Tam giác ABC có A^=90°, B^=30°, AB=6 cm. Tính các độ dài AC, BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 989

Câu 7:

Cho tam giác ABC cân tại A, A^=30° BC=2 cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CBD^=60°. Tính độ dài AD

Xem đáp án » 09/11/2020 938

Bình luận


Bình luận