Câu hỏi:

11/11/2020 950

Cho hình vẽ bên:

a) Tính xOm^ và xOn^

b) Vẽ tia On' sao cho xOn'^ đối đỉnh với x'On^. Trên nửa mặt  phẳng bờ xx' chứa tia On', vẽ tia Oy sao cho n'Oy^ = 90°. Hai góc mOn^ và n'Oy^ có đối đỉnh không? Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AOC^ = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của AOC^ và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của BOD^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,890

Câu 2:

Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của xOy^

a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh xOt'^ và t'Oy^

b) Vẽ tia phân giác Om của xOy^. Tính góc mOt^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,554

Câu 3:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và xOy^yOz^= 30°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,014

Câu 4:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150°xOy^yOz^= 90°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,937

Câu 5:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M tạo thành AMC^ có số đo bằng 30°.

a) Tính số đo các góc BMD^ và AMD^.

b) Viết tên các cặp góc đối đỉnh và các cặp góc bù nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,850

Câu 6:

Cho góc xOy có số đo bằng 45°. Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,664

Câu 7:

Cho hình vẽ bên. Biết AOC^+BOD^ = 140°. Hãy tính số đo các góc AOC^,COB^,BOD^,DOA^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,418

Bình luận


Bình luận