Câu hỏi:

03/12/2020 211

Công dụng của ròng rọc cố định là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

 

Khi kéo vật trực tiếp, lực cần tác dụng có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên (tức là người đứng ở tầng 2 cần cúi xuống kéo thùng hàng lên).

Sử dụng ròng rọc cố định, lực cần tác dụng đổi phương, có chiều từ trên xuống dưới (tức là người đứng dưới đất để kéo dây xuống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 955

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 771

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 765

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 725

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận