Câu hỏi:

03/12/2020 170

Ròng rọc có các ứng dụng gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ròng rọc được sử dụng trong đời sống hằng ngày theo nhiều cách. Ròng rọc được dùng ở thang máy, cột cờ, rèm cửa sổ, xích xe đạp, dây kéo nước giếng, dây kéo đưa vật lên cao, thiết bị leo núi, thuyền buồm, cần câu cá, bạt che hiên, cửa…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 956

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 768

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 726

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận