Câu hỏi:

03/12/2020 223

Thế nào là sự nở vì nhiệt?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự tăng (hay giảm) kích thước hay thể tích của các vật khi nhiệt độ tăng lên hay giảm đi gọi là sự nở vì nhiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 973

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 927

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 819

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 782

Câu 5:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 775

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 729

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 580

Bình luận


Bình luận