Câu hỏi:

03/12/2020 229

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng có ứng dụng gì trong đời sống?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng được ứng dụng làm nhiệt kế chất lỏng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 973

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 925

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 819

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 781

Câu 5:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 774

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 728

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 579

Bình luận


Bình luận