Câu hỏi:

03/12/2020 324

Nhiệt kế chất lỏng có cấu tạo như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cấu tạo nhiệt kế chất lỏng gồm có:

1: Vỏ nhiệt kế

2: Bầu đựng chất lỏng (thủy ngân hoặc rượu)

3: Ống mao dẫn

4: Vạch chia độ

5: Thang nhiệt độ (0C)

6: Thang nhiệt độ (0F)

Lưu ý: hầu hết nhiệt kế chỉ có 1 thang nhiệt độ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 954

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 916

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 768

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 765

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 725

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận