Câu hỏi:

03/12/2020 207

Nhiệt kế chất lỏng hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiệt kế dùng chất lỏng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Khi nhiệt độ tăng, chất lỏng nở ra, mực chất lỏng trong ống mao dẫn dâng lên.

Khi nhiệt độ giảm, chất lỏng co lại, mực chất lỏng trong ống mao dẫn tụt xuống.

Nhiệt kế dùng chất lỏng khác nhau thì có GHĐ khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 969

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 923

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 819

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 5:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 728

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 579

Bình luận


Bình luận