Câu hỏi:

03/12/2020 333

Thang nhiệt độ Fa – ren - hai là gì? Nó được quy ước như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thang nhiệt độ Fa – ren – hai là thang nhiệt độ do nhà bác học Fahrenheit (1686-1736), người Đức, đề nghị năm 1714. Ở Mỹ và một số nước châu Âu người ta thường dùng thang nhiệt độ này.

Fahrenheit đề nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 10F. Chữ F trong 0F là chữ cái đầu tiên của tên ông. Trong thang nhiệt độ này, những nhiệt độ thấp hơn 00F được gọi là nhiệt độ âm. Ví dụ, - 200F được gọi là âm 200F.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 966

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 818

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 771

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 726

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận