Câu hỏi:

03/12/2020 150

Hãy nêu đặc điểm của sự nóng chảy

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thế lỏng.

- Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.

- Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

- Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 954

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 913

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 813

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 761

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 759

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 721

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 573

Bình luận


Bình luận