Câu hỏi:

03/12/2020 340

Đường biểu diễn quá trình nóng chảy trong đồ thị nhiệt độ theo thời gian có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi theo dõi nhiệt độ của vật trong quá trình làm nóng chảy, người ta ghi lại nhiệt độ theo thời gian và sau đó biểu diễn bằng đồ thị.

Đường biểu diễn quá trình nóng chảy trong đồ thị nhiệt độ theo thời gian là một đường thẳng, song song với trục thời gian, vì trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi.

Ví dụ: Đường biểu diễn quá trình nóng chảy của băng phiến, từ phút thứ 8 đến phút thứ 11, nhiệt độ của băng phiến không tăng, đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 969

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 923

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 818

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 5:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 728

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 579

Bình luận


Bình luận