Câu hỏi:

03/12/2020 955

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự ngưng tụ là quá trình ngược lại với sự bay hơi.

Sự ngưng tụ phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ càng thấp thì sự ngưng tụ diễn ra càng nhanh.

Ví dụ: mùa đông ta thấy sương đọng trên lá cây nhiều hơn mùa hạ do nhiệt độ mùa đông thấp hơn mùa hạ.

Sự ngưng tụ phụ thuộc vào áp suất, áp suất càng lớn thì sự ngưng tụ càng nhanh.

Ví dụ: Nén khí làm tăng áp suất đến giá trị nào đó thì sự ngưng tụ diễn ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 2:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 3:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 771

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 765

Câu 5:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 725

Câu 6:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận