Câu hỏi:

03/12/2020 361

Phân biệt sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí.

Sự ngưng tụ là quá tình chuyển từ thể khí sang thể lỏng.

Sự ngưng tụ là quá trình ngược lại với sự bay hơi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 967

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 920

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 818

Câu 4:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 5:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 726

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận