Câu hỏi:

03/12/2020 402

So sánh sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Giống nhau:

- Sự bay hơi và sự ngưng tụ đều là các quá trình chuyển thể giữa lỏng và khí.

- Sự bay hơi và ngưng tụ đều phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.

* Khác nhau:

- Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Sự ngưng tụ là quá tình chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Đây là hai quá trình ngược nhau.

- Nhiệt độ càng cao thì sự bay hơi càng nhanh và sự ngưng tụ càng chậm.

- Nhiệt độ càng thấp thì sự bay hơi càng chậm và sự ngưng tụ càng nhanh.

- Áp suất càng cao thì sự bay hơi càng chậm và sự ngưng tụ càng nhanh.

- Áp suát càng thấp thì sự bay hơi càng nhanh và sự ngưng tụ càng chậm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 956

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 768

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 726

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận