Câu hỏi:

03/12/2020 819

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Giống nhau:

- Sự sôi và sự bay hơi đều là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí.

* Khác nhau:

- Sự bay hơi diễn ra trên bề mặt chất lỏng, còn sự sôi là sự hóa hơi cả trong lòng và trên bề mặt chất lỏng.

- Sự bay hơi xảy ra ở mọi nhiệt độ, còn sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ sôi xác định.

- Trong quá trình bay hơi, nhiệt độ chất lỏng tăng, còn trong quá trình sôi, nhiệt độ chất lỏng không đổi.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 969

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 923

Câu 3:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 773

Câu 5:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 728

Câu 6:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 579

Bình luận


Bình luận