Câu hỏi:

12/12/2020 1,130

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn a. Vi khuẩn amôn hóa và vi khuẩn cố định nitơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án » 12/12/2020 865

Câu 2:

Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, điều nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/12/2020 834

Câu 3:

Quá trình lên men trong phân giải kị khí có thể tạo thành

Xem đáp án » 12/12/2020 809

Câu 4:

Loại khí nào dưới đây thường được dùng trong bảo quản hạt giống?

Xem đáp án » 12/12/2020 628

Câu 5:

B. Tự luận

So sánh con đường CAM và con đường C4.

Xem đáp án » 12/12/2020 583

Câu 6:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 489

Bình luận


Bình luận