Câu hỏi:

12/12/2020 582

B. Tự luận

So sánh con đường CAM và con đường C4.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

So sánh con đường CAM và con đường C4:

A. Giống nhau:

- Chất nhận CO2 đều là phôtpho enol piruvic (PEP)

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là hợp chất 4C

- Tiến trình gồm 2 giai đoạn: chu trình C4 và chu trình Canvin

Khác nhau:

Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,124

Câu 2:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án » 12/12/2020 863

Câu 3:

Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, điều nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/12/2020 824

Câu 4:

Quá trình lên men trong phân giải kị khí có thể tạo thành

Xem đáp án » 12/12/2020 803

Câu 5:

Loại khí nào dưới đây thường được dùng trong bảo quản hạt giống?

Xem đáp án » 12/12/2020 626

Câu 6:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 488

Bình luận


Bình luận