Câu hỏi:

13/12/2020 143

Trong “Nỗi oán của người phòng khuê”, vì sao khi thấy "màu dương liễu" nàng lại hối hận vì đã để chồng đi kiếm tước hầu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   - Màu dương liễu, màu của mùa xuân và tuổi trẻ, cũng là màu “li biệt”

   - Vì thế khi nhìn thấy “màu dương liễu” tâm trạng của khuê phụ thay đổi:

       + Từ sự vô tư nàng hối hận vì để chồng đi kiếm tước hầu

       + Nàng oán thán, ghét chiến tranh phi nghĩa

⇒ Người khuê phụ hiểu giá trị của chia li, sự phi lí của chiến tranh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung chính của bài “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 177

Câu 2:

Đề tài của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 173

Câu 3:

Ý nghĩa nhan đề của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 139

Câu 4:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật cấu tứ của “Nỗi oán của người phòng khuê” thể hiện qua quá trình chuyển biến tâm trạng của người khuê phụ.

Xem đáp án » 13/12/2020 129

Câu 5:

Vì sao chỉ với 28 chữ, tác phẩm “Nỗi oán của người phòng khuê” lại được coi là bài thơ tiêu biểu cho tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa của con người đời Đường?

Xem đáp án » 13/12/2020 127

Câu 6:

Đặc sắc nghệ thuật của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 101

Bình luận


Bình luận