Câu hỏi:

13/12/2020 173

Đề tài của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề tài

   - Đề tài bài thơ là khuê oán, nói về nỗi oán hờn của người khuê phụ.

   - Thuộc chủ đề chiến tranh, bài thơ thể hiện tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung chính của bài “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 177

Câu 2:

Trong “Nỗi oán của người phòng khuê”, vì sao khi thấy "màu dương liễu" nàng lại hối hận vì đã để chồng đi kiếm tước hầu?

Xem đáp án » 13/12/2020 142

Câu 3:

Ý nghĩa nhan đề của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 138

Câu 4:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật cấu tứ của “Nỗi oán của người phòng khuê” thể hiện qua quá trình chuyển biến tâm trạng của người khuê phụ.

Xem đáp án » 13/12/2020 129

Câu 5:

Vì sao chỉ với 28 chữ, tác phẩm “Nỗi oán của người phòng khuê” lại được coi là bài thơ tiêu biểu cho tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa của con người đời Đường?

Xem đáp án » 13/12/2020 126

Câu 6:

Đặc sắc nghệ thuật của “Nỗi oán của người phòng khuê” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 101

Bình luận


Bình luận