Câu hỏi:

13/12/2020 166

Trong bài thơ “Khe chim kêu”, tại sao khi trăng lên lại khiến chim núi phải giật mình?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Với chim núi, trăng có sự vận động nên chúng đã sợ hãi, giật mình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mối quan hệ giữa cái động và tĩnh trong bài thơ “Khe chim kêu”

Xem đáp án » 13/12/2020 198

Câu 2:

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ “Khe chim kêu” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 167

Câu 3:

Nội dung chính của bài thơ “Khe chim kêu” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 153

Câu 4:

Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa rất nhỏ. Nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Chi tiết ấy cho thấy điều gì về cảnh đêm xuân và tâm hồn thi sĩ trong bài thơ “Khe chim kêu”?

Xem đáp án » 13/12/2020 152

Bình luận


Bình luận