Câu hỏi:

13/12/2020 201

Mối quan hệ giữa cái động và tĩnh trong bài thơ “Khe chim kêu”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mối quan hệ giữa động với tĩnh, hình và âm:

    + Đây là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau

    + Tiếng rơi của hoa quế ta thấy được cái tĩnh của màn đêm, tâm hồn thi nhân

    + Qua hình ảnh trăng lên, tiếng kêu thảng thốt giật mình của con chim cái tĩnh hiện ra.

- Sự tĩnh lặng của màn đêm, sự tĩnh lặng của lòng người có thể cảm nhận được những chuyển động khẽ khàng nhất trong cuộc sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ “Khe chim kêu” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 169

Câu 2:

Trong bài thơ “Khe chim kêu”, tại sao khi trăng lên lại khiến chim núi phải giật mình?

Xem đáp án » 13/12/2020 167

Câu 3:

Nội dung chính của bài thơ “Khe chim kêu” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 158

Câu 4:

Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa rất nhỏ. Nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Chi tiết ấy cho thấy điều gì về cảnh đêm xuân và tâm hồn thi sĩ trong bài thơ “Khe chim kêu”?

Xem đáp án » 13/12/2020 155

Bình luận


Bình luận