Câu hỏi:

13/12/2020 255

Chiến tích trên sông Bạch Đằng đã thay đổi như thế nào qua lời kể các bô lão trong “Phú sông Bạch Đằng”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các kì tích trên sông Bạch Đằng được kể với sự bừng bừng hào khí: trận chiến thời Ngô Quyền tới Trần Hưng Đạo.

- Những trận đánh “kinh thiên động địa” được tái hiện bằng những nét bút khoa trương thần tình.

- Âm thanh, màu sắc, trực cảm, tưởng tượng tác giả vận dụng phối hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của " khách" trong “Phú sông Bạch Đằng” nhằm khẳng định điều gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 436

Câu 2:

Phát biểu về giá trị nội dung và nghệ thuật bài “Phú sông Bạch Đằng”.

Xem đáp án » 13/12/2020 383

Câu 3:

Thái độ giọng điệu của các bô lão trong lời kể chuyện bài “Phú sông Bạch Đằng” được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 317

Câu 4:

Trong “Phú sông Bạch Đằng”, sau lời kể về các chiến tích thì các bô lão đã thể hiện suy ngẫm gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 296

Câu 5:

Vai trò hình tượng các bô lão trong bài “Phú sông Bạch Đằng”?

Xem đáp án » 13/12/2020 274

Câu 6:

Nêu vị trí chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử và đề tài Bạch Đằng trong văn học.

Xem đáp án » 13/12/2020 265

Bình luận


Bình luận