Câu hỏi:

13/12/2020 280

Trong “Phú sông Bạch Đằng”, sau lời kể về các chiến tích thì các bô lão đã thể hiện suy ngẫm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sau lời kể về trận chiến là lời suy ngẫm, bình luận của các bô lão về chiến thắng trên sông Bạch Đằng: chỉ ra nguyên nhân ta thắng địch thua, khẳng định vị trí, vai trò của con người, đó là cảm hứng mang giá trị nhân văn và có tầm triết lý sâu sắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của " khách" trong “Phú sông Bạch Đằng” nhằm khẳng định điều gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 423

Câu 2:

Phát biểu về giá trị nội dung và nghệ thuật bài “Phú sông Bạch Đằng”.

Xem đáp án » 13/12/2020 372

Câu 3:

Thái độ giọng điệu của các bô lão trong lời kể chuyện bài “Phú sông Bạch Đằng” được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 307

Câu 4:

Vai trò hình tượng các bô lão trong bài “Phú sông Bạch Đằng”?

Xem đáp án » 13/12/2020 255

Câu 5:

Nêu vị trí chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử và đề tài Bạch Đằng trong văn học.

Xem đáp án » 13/12/2020 254

Câu 6:

Chiến tích trên sông Bạch Đằng đã thay đổi như thế nào qua lời kể các bô lão trong “Phú sông Bạch Đằng”?

Xem đáp án » 13/12/2020 241

Bình luận


Bình luận