Câu hỏi:

13/12/2020 159

Những thuận lợi của quân ta được thể hiện trong “Đại cáo bình Ngô” đã mang lại những ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thể hiện sự nhân nghĩa, lòng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa của quần chúng nhân dân ta: tha chết cho chúng, cấp ngựa, cấp lương thực, cấp thuyền cho chúng trở về nước.

- Khắc sâu chiến thắng oanh liệt của dân tộc và phơi bày sự thất bại nhục nhã của kẻ thù, thể hiện lòng tự hào dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết thúc bài “Đại cáo bình Ngô”, Nguyễn Trãi đã tuyên bố điều gì trước toàn dân thiên hạ?

Xem đáp án » 13/12/2020 768

Câu 2:

Có những chân lý nào được khẳng định để làm chỗ dựa, làm căn cứ xác định cho việc triển khai toàn bộ nội dung bài “Đại cáo bình Ngô”?

Xem đáp án » 13/12/2020 627

Câu 3:

Tác giả đã tố cáo những âm mưu, những hành động tội ác nào của giặc Minh trong “Đại cáo bình Ngô”? Âm mưu nào là thâm độc nhất, tội ác nào là man rợ nhất?

Xem đáp án » 13/12/2020 503

Câu 4:

Theo em có những bài học lịch sử nào qua “Đại cáo bình Ngô” và ý nghĩa của bài học lịch sử đó đối với chúng ta ngày nay như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 445

Câu 5:

Ý nghĩa nhan đề của “Đại cáo bình Ngô”

Xem đáp án » 13/12/2020 380

Câu 6:

Giọng văn ở đoạn kết “Đại cáo bình Ngô” có ý nghĩa gì khác với những đoạn trên? Do đâu có sự khác nhau đó?

Xem đáp án » 13/12/2020 258

Câu 7:

Cuộc khởi nghĩa chống giặc của quân ta được thể hiện trong “Đại cáo bình Ngô” đã gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 247

Bình luận


Bình luận