Câu hỏi:

13/12/2020 190

Hoàn cảnh ra đời bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoàn cảnh ra đời: Bài tựa sách "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương ra đời sau cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Kẻ thù muốn huỷ diệt nền văn hoá của dân tộc ta, đồng hoá nhân dân ta. Trong bối cảnh ấy, công việc sưu tầm thơ văn của Hoàng Đức Lương có một ý nghĩa rất lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các dẫn chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc.

Xem đáp án » 13/12/2020 267

Câu 2:

Trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Xem đáp án » 13/12/2020 154

Câu 3:

Theo Hoàng Đức Lương trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, có những nguyên nhân nào khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau?

Xem đáp án » 13/12/2020 151

Câu 4:

Em có cảm nghĩ gì về công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn do Hoàng Đức Lương tiến hành?

Xem đáp án » 13/12/2020 133

Câu 5:

Cho biết nghệ thuật lập luận của tác giả trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Xem đáp án » 13/12/2020 129

Câu 6:

Trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Xem đáp án » 13/12/2020 114

Bình luận


Bình luận