Câu hỏi:

13/12/2020 134

Em có cảm nghĩ gì về công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn do Hoàng Đức Lương tiến hành?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cảm nghĩ về việc sưu tầm, biên soạn của Hoàng Đức Lương:

- Là công việc hết sức khó khăn, gặp nhiều trở ngại.

- Công việc thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao khi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc

- Công việc có ý nghĩa lớn lao, về mặt tinh thần, đáng trân trọng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các dẫn chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc.

Xem đáp án » 13/12/2020 270

Câu 2:

Hoàn cảnh ra đời bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Xem đáp án » 13/12/2020 191

Câu 3:

Trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Xem đáp án » 13/12/2020 155

Câu 4:

Theo Hoàng Đức Lương trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, có những nguyên nhân nào khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau?

Xem đáp án » 13/12/2020 153

Câu 5:

Cho biết nghệ thuật lập luận của tác giả trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Xem đáp án » 13/12/2020 130

Câu 6:

Nội dung chính bài tựa sách “Trích diễm thi tập” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 115

Bình luận


Bình luận