Câu hỏi:

13/12/2020 309

Em có nhận xét gì về nhân cách của Trần Thủ Độ qua văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các chi tiết đã làm nổi bật bản lĩnh và nhân cách vị thái sư đầu triều, thẳng thắn, độ lượng, nghiêm minh và đặc biệt là chí công vô tư, đó là một phẩm chất đáng quý, ông xứng đáng là chỗ dựa của đất nước, là người nhân dân đặt niềm tin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ trong văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”. Mỗi tình tiết đã bộc lộ một khía cạnh nào về tính cách của ông?

Xem đáp án » 13/12/2020 327

Câu 2:

Nhận xét khái quát về những phẩm chất tốt đẹp của Trần Thủ Độ qua văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 250

Câu 3:

Nội dung chính của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 172

Câu 4:

Nêu những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và khắc hoạ nhân vật của nhà viết sử trong văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 143

Câu 5:

Trong câu chuyện thứ ba của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”, cách xử trí của Trần Thủ Độ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 141

Câu 6:

Nhận xét về nghệ thuật đặc sắc của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 131

Bình luận


Bình luận