Câu hỏi:

14/12/2020 316

Niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi được thể hiện như thế nào qua đoạn trích “Thề nguyền”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm “trăm năm tạc một chữ đồng”, chân thành, tha thiết, đồng cảm và chạm đến trái tim của bao chàng trai, cô gái.

Bộ lộ kín đáo khát vọng vượt qua rào cản của xã hội, của người đời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút ra ý nghĩa của đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 444

Câu 2:

Liên hệ với trích đoạn “Trao duyên” để chỉ ra tính chất logic nhất quán trong quan niệm về tình yêu của Kiều.

Xem đáp án » 14/12/2020 365

Câu 3:

Nhận xét về quan niệm trong tình yêu của Nguyễn Du qua đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 364

Câu 4:

Trong đoạn trích “Thề nguyền”, vì sao Kiều có hành động và tâm trạng khẩn trương như vậy?

Xem đáp án » 14/12/2020 333

Câu 5:

Nêu giá trị nghệ thuật của đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 332

Câu 6:

Nêu nhận xét về hàm nghĩa của từ “vội”, “xăm xăm”, “băng” trong đoạn trích “Thề nguyền”.

Xem đáp án » 14/12/2020 330

Bình luận


Bình luận