Câu hỏi:

14/12/2020 369

Liên hệ với trích đoạn “Trao duyên” để chỉ ra tính chất logic nhất quán trong quan niệm về tình yêu của Kiều.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoàn cảnh: cả nhà Kiều sang chơi bên ngoại, Kiều đã tìm gặp Kim Trọng. Chiều tà nàng trở về nhà thấy cả nhà chưa về, Kiều quay lại gặp Kim lần thứ hai. Đoạn trích nói về việc 2 người làm lễ thề nguyền gắn bó thủy chung suốt đời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút ra ý nghĩa của đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 455

Câu 2:

Nhận xét về quan niệm trong tình yêu của Nguyễn Du qua đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 370

Câu 3:

Trong đoạn trích “Thề nguyền”, vì sao Kiều có hành động và tâm trạng khẩn trương như vậy?

Xem đáp án » 14/12/2020 337

Câu 4:

Nêu giá trị nghệ thuật của đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 335

Câu 5:

Nêu nhận xét về hàm nghĩa của từ “vội”, “xăm xăm”, “băng” trong đoạn trích “Thề nguyền”.

Xem đáp án » 14/12/2020 334

Câu 6:

Niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi được thể hiện như thế nào qua đoạn trích “Thề nguyền”?

Xem đáp án » 14/12/2020 319

Bình luận


Bình luận