Câu hỏi:

14/12/2020 335

Nêu giá trị nghệ thuật của đoạn trích “Thề nguyền”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lựa chọn tinh tế hình ảnh, từ ngữ

- Sử dụng hợp lí và có hiệu quả các biện pháp tu từ, các điển tích điển cố...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút ra ý nghĩa của đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 452

Câu 2:

Liên hệ với trích đoạn “Trao duyên” để chỉ ra tính chất logic nhất quán trong quan niệm về tình yêu của Kiều.

Xem đáp án » 14/12/2020 367

Câu 3:

Nhận xét về quan niệm trong tình yêu của Nguyễn Du qua đoạn trích “Thề nguyền”

Xem đáp án » 14/12/2020 365

Câu 4:

Trong đoạn trích “Thề nguyền”, vì sao Kiều có hành động và tâm trạng khẩn trương như vậy?

Xem đáp án » 14/12/2020 335

Câu 5:

Nêu nhận xét về hàm nghĩa của từ “vội”, “xăm xăm”, “băng” trong đoạn trích “Thề nguyền”.

Xem đáp án » 14/12/2020 331

Câu 6:

Niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi được thể hiện như thế nào qua đoạn trích “Thề nguyền”?

Xem đáp án » 14/12/2020 318

Bình luận


Bình luận