Câu hỏi:

25/12/2020 775

Cho phản ứng NH3 + HCl  NH4Cl. Vai trò của amoniac trong phản ứng trên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với

Xem đáp án » 25/12/2020 2,041

Câu 2:

Sấm sét trong khí quyển có thể tạo ra chất khí nào trong các khí sau?

Xem đáp án » 25/12/2020 1,960

Câu 3:

Muối amoni là chất điện li thuộc loại nào?

Xem đáp án » 25/12/2020 1,136

Câu 4:

Đưa hai đầu đũa thủy tinh chứa NH3 đặc và HCl đặc lại gần nhau. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 25/12/2020 1,019

Câu 5:

Cho dung dịch KOH dư vào 150ml dd NH4Cl 1M. Đun nhẹ thu được thể tích khí thoát ra ở (đktc) là

Xem đáp án » 25/12/2020 473

Câu 6:

Cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với dd HNO3 loãng. Thể tích khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc thu được là

Xem đáp án » 25/12/2020 448

Bình luận


Bình luận