Câu hỏi:

29/12/2020 379

Hòa tan hoàn toàn 2 muối X, Y vào nước thu được dung dịch chứa 0,15 mol Al3+; 0,1 mol K+; 0,05 molSO42-; 0,45 mol Br-. Hai muối X, Y đó là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phương trình ion: FeS + H++SO42-  Fe3++ SO2 + H2O. Tổng hệ số nguyên tối giản củaphương trình ion này là

Xem đáp án » 29/12/2020 3,382

Câu 2:

Cho 4,86 gam kim loại X tác dụng hoàn toàn với HNO3, thu được 4,032 lít NO (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại X là

Xem đáp án » 29/12/2020 3,002

Câu 3:

Trộn V lít dung dịch H2SO4 0,01M vào 2V lít dung dịch NaOH 0,025M. Gía trị pH của dung dịch thu được bằng

Xem đáp án » 29/12/2020 1,528

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 29/12/2020 1,396

Câu 5:

Dãy các kim loại được điều chế khi dùng CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,154

Câu 6:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO2 rắn.

(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc).

(c) Nhỏ HCl vào dung dịch NaHCO3.

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(h) Cho CuS vào dung dịch HCl (loãng).

(i) Cho Na2SO3 vào dd H2SO4 (dư), đun nóng.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

Xem đáp án » 29/12/2020 875

Câu 7:

Dãy muối nitrat khi nhiệt phân tạo thành oxit kim loại, khí NO2 và O2 là

Xem đáp án » 29/12/2020 807

Bình luận


Bình luận