Câu hỏi:

29/12/2020 302

Cho 10ml dung dịch H3PO4 1M vào 15ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Hãy cho biết thành phần chất tan trong X?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được hai muối NaH2PO4Na2HPO4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sử dụng than củi hoặc than tổ ong để đốt sưởi ấm về mùa đông giá rét, nếu đóng chặt cửa phòng sẽ rất nguy hiểm vì trong quá trình cháy sẽ sinh ra một khí rất độc, có thể gây nôn nao, nếu mạnh hơn có thể gây tử vong do ngạt. Vậy khí đó là gì?

Xem đáp án » 29/12/2020 3,470

Câu 2:

Oxit sinh ra khi đốt cháy một lượng nhỏ photpho đơn chất (P) trong bình chứa khí chứa O2 dư là

Xem đáp án » 29/12/2020 2,754

Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân muối NaNO3.

(2) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl.

(3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

(4) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH

(5) Hòa tan SiO2 trong dung dịch HF

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

Xem đáp án » 29/12/2020 2,567

Câu 4:

Amoniac là chất được sử dụng để điều chế phân đạm, axit nitric, phân đạm urê, là chất tác nhân làm lạnh, sản xuất hiđrazin N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên lửa. Ngoài ra, dung dịch amoniac còn được dùng làm chất tẩy rửa gia dụng. Công thức của amoniac là

Xem đáp án » 29/12/2020 2,347

Câu 5:

Etilen là một hiđrocacbon có công thức: CH2=CH2. Số liên kết π (pi) trong một phân tử etilen là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,552

Câu 6:

Hiện tượng các chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,452

Câu 7:

Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3 thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,253

Bình luận


Bình luận